Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest pierwszą uczelnią w Polsce, która w 1989 roku wprowadziła kształcenie studentów niepełnosprawnych na poziomie wyższym. Jednostką koordynującą wszelkie działania dotyczące studentów niepełnosprawnych jest Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które swoimi działaniami obejmuje już prawie 300 osobową grupę studentów niepełnosprawnych. Największą liczbę studentów stanowią osoby z dysfunkcją narządu słuchu, bo aż 103. Drugą liczną grupą to studenci z dysfunkcją narządu ruchu - 103 osób. Studentów ze względu na ogólny stan zdrowia jest 68, a z dysfunkcją narządu wzroku jest 24.

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych posiada własną witrynę internetową (odnośnik poniżej).

ODNOŚNIK DO WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ
Przejdź na stronę internetową CKiRON WWW


Sala do ćwiczeń
Sala do ćwiczeń

Centrum w porozumieniu ze swoimi niepełnosprawnymi studentami realizuje zadanie przezwyciężania stereotypów i uprzedzeń. Jednocześnie wpływa na stałą ewaluację programu i podnoszenie jakości kształcenia w naszej uczelni. I tak, dzień po dniu dopracowujemy system edukacyjny z uwzględnieniem specjalnych potrzeb studentów, aby mogli zdobyć wykształcenie na najwyższym poziomie i stać się atrakcyjnymi dla potencjalnych pracodawców. Posiadamy szeroki wachlarz ofert związany z procesem kształcenia obejmujący poszczególne grupy niepełnosprawności. W związku z tym studenci mogą uczęszczać na specjalistyczne zajęcia.

Sala do ćwiczeń - ugul
Pionizator i krzesło do ćwiczeń

Jesteśmy pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych imprez, takich jak: „Dni Adaptacyjne”, podczas których nowo przyjęci studenci zapoznają się z funkcjonowaniem naszej Uczelni oraz ofertą skierowaną do osób niepełnosprawnych; „Bal Integracyjny”, podczas którego odbywają się spotkania osób niepełnosprawnych zrzeszonych w różnych Stowarzyszeniach i Ośrodkach z naszymi studentami; „Dni Integracji”, podczas których wymieniane są doświadczenia w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych pomiędzy integracyjnymi placówkami, uczelniami wyższymi z kraju i zagranicy. Podczas Dni Integracji prezentowane są również nowinki techniczne z zakresu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego i Targi Aktywizacji Zawodowej służą zaktywizowaniu się studentów niepełnosprawnych na rynku pracy.


Pracownia tyfloinformatyki
Pracownia tyfloinformatyki

Za swoją wieloletnią działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych uczelnia została uhonorowana prestiżową statuetką „Motyla”, którą wręczyła Jolanta Kwaśniewska w imieniu Fundacji „Porozumienie bez Barier” podczas finału konkursu „Teraz Polska”.

Mikrobus wyposażony w podnośnik wózków inwalidzkich
Mikrobus wyposażony w podnośnik wózków inwalidzkich

Kolejnym prestiżowym wyróżnieniem otrzymanym przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest srebrny medal w kategorii pracodawca nieprzedsiębiorca w etapie regionalnym konkursu „Lodołamacze” w 2008r. Równocześnie nasi niepełnosprawni studenci indywidualnie otrzymują nagrody i wyróżnienia.