Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny sukcesywnie przystosowuje wszystkie swoje budynki na potrzeby osób niepełnosprawnych, uwzględniając je podczas projektów, przebudowy i remontów starych obiektów. Zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie odbywają się w sześciu miejscach oddalonych od siebie z różnymi niepełnosprawnościami.

Gmach Główny UPH znajduje się na ulicy Konarskiego 2. Znajduje się w nim winda, przystosowane toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy ulicy 3 Maja 54 mieszczą się Instytut Matematyki i Fizyki, Instytut Chemii oraz Instytut Informatyki. Jest to budynek również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach uległ on rozbudowie. Mieszczą się w nim 2 windy dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu, z sygnalizacją dźwiękową i oznaczeniami brajla dla niewidomych oraz przystosowane toalety. Ponadto przy budynku znajdują się podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i o kulach. W budynku znajduję się również Pracownia Tyfloinformatyki dla osób niewidomych i niedowidzących. Znajdują się tutaj drukarki brajlowskie, komputery ze specjalnym oprogramowaniem dla osób z uszkodzonym narządem wzroku.

Drugie miejsce, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne to skupisko 7 pawilonów przy ulicy Gen. Orlicz – Dreszera 19/21. Są to parterowe budynki z podjazdami, w każdym z nich jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W pawilonie A mieści się Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, w pawilonie B, C, F Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, w pawilonie D obywają się zajęcia z filologii angielskiej i romanistyki. W pawilonie E znajduje się filia Biblioteki Głównej.

Kolejne miejsce to siedziba Wydziału Przyrodniczego UPH mieszcząca się przy ulicy Prusa 12. Po remontach jest to miejsce w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się tutaj: winda, podjazdy i toalety dla niepełnosprawnych. Odbywają się tu zajęcia na kierunkach Biologia, Rolnictwo i Zootechnika.

Wydział Humanistyczny mieści się w piętrowym blaszanym budynku przy ulicy Żytniej 23. Nie ma tutaj windy, jest jedynie podjazd i dostosowana toaleta. Kształcą się tu studenci na kierunkach pedagogicznych z różnymi specjalnościami. Część zajęć odbywa się również w Domu Studenta nr 4, który jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie budowany jest nowy budynek Wydziału Humanistycznego, który będzie przystosowany do potrzeb naszych niepełnosprawnych studentów.

Na ulicy Sienkiewicza 51 mieszczą się pracownie komputerowe, pracownie technicznych środków masowego przekazu oraz pracownia plastyczna, pracownia i fotografii. Jest to budynek trzypiętrowy, w którym przystosowany jest parter (sale wykładowe, łazienki) gdzie odbywają się zajęcia z informatyki.

Zajęcia z rzeźby i malarstwa odbywają się w pomieszczeniach dostępnych dla osób niepełnosprawnych na ulicy Żytniej.
          
Studenci naszej uczelni mogą korzystać z w pełni przystosowanej dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności Biblioteki Głównej UPH. Znajduje się tutaj winda, przystosowane toalety. W każdej z czytelni znajdują się powiększalniki pisma, stoliki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Biblioteka wyposażona jest w następujący specjalistyczny sprzęt: Smart Nav, Zy Fuse, Plextalk, Kajetek, Twinkle Bright, Linijka Brajlowska, Big Keys, Trackball, Twinkle Spektrum. W Bibliotece funkcjonuje Czytelnia Zbiorów Specjalnych w której studenci niewidomi mogą zeskanować materiały potrzebne na zajęcia nagrać je na nośniki lub wydrukować w brajlu, wypożyczyć książki nagrane na kasety. Jest również kabina pracy indywidualnej, w której znajduje się komputer z syntezatorem mowy i drukarką brajlowską. W czytelni studenci niepełnosprawni otrzymują fachową pomoc od pracujących tam osób. Przygotowaniem materiałów alternatywnych dla osób niewidomych zajmuje się niewidomy pracownik Czytelni.