Studenci niepełnosprawni z dysfunkcją narządów ruchu, którzy mają trudności z samodzielnym poruszaniem się oraz niewidomi i ociemniali przewożeni są na zajęcia dydaktyczne, rehabilitację i do przychodni lekarskich specjalistycznym transportem Uczelni - mikrobusem wyposażonym w podnośnik do wózków inwalidzkich. Z transportu uczelnianego korzystają również niepełnosprawni pracownicy naszej uczelni, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność mają trudności w przemieszczaniu się po mieście.

Mikrobus wyposażony w podnośnik wózków inwalidzkich
Mikrobus wyposażony w podnośnik wózków inwalidzkich

Ze względu na dostosowywanie budynków naszej uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych pracownicy niepełnosprawni maja zapewnione odpowiednie warunki.  

Staramy się oprócz barier transportowych i architektonicznych, niwelować bariery mentalne i komunikacyjne. Dlatego też przeszkoliliśmy pracowników dziekanatów i biblioteki w zakresie języka migowego. Udzielamy również indywidualnych wskazówek i porad dla wykładowców kształcących osoby niepełnosprawne dotyczących dostosowania zajęć do poszczególnych niepełnosprawności.     

Stworzony przez nas program kształcenia integracyjnego cały czas rozwija się i udoskonala. Staramy się stworzyć naszym studentom i pracownikom warunki dostosowane do ich niepełnosprawności. Dzięki temu mogą realizować się w pracy, a studenci zdobyć wykształcenie, które czyni ich atrakcyjnymi na rynku pracy.