Wielokrotnie już studenci niepełnosprawni wraz z naszą uczelnią wyróżniani są za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jedną z takich nagród jest prestiżowa statuetka „Motyla”. Wręczyła ją Jolanta Kwaśniewska w imieniu Fundacji „Porozumienie bez Barier” podczas finału konkursu „Teraz Polska”.
W 2008 roku Akademia Podlaska w konkursie dla Pracodawców Osób Niepełnosprawnych „LODOŁAMACZE 2008” otrzymała srebrny medal w kategorii PRACODAWCA NIEPRZEDSIĘBIORCA  w etapie regionalnym. Jest to nagroda za szczególną wrażliwą i odpowiedzialną praktykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych.

Dwaj niewidomi pracownicy naszej uczelni dr Dariusz Mikołowski i dr Stanisław Jakubowski otrzymali wyróżnienia „Piękniejsza Polska”. Jest to nagroda dla osób niepełnosprawnych, które mają duże osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki, a także dla tych którzy mają duży wkład w edukację innych. Wręczana jest ona osobom, które swoją działalnością i całym swoim życiem nieustannie przyczyniają się do kształtowania piękniejszej Polski. Uroczystość można było obejrzeć w Programie Drugim Telewizji Polskiej.

Również nasi studenci mają liczne osiągnięcia. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka przykładów sukcesów studentów niepełnosprawnych.

Niesłysząca absolwentka, a obecnie samodzielny pracownik naukowy naszej uczelni, Sylwia Wojciechowska obroniła w 2007 roku doktorat z wyróżnieniem na Akademii Podlaskiej na Wydziale Nauk Ścisłych.

Niesłysząca studentka naszej uczelni w 2005 roku uzyskała wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą osób niepełnosprawnych, organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dwóch z naszych niedosłyszących absolwentów uzyskało tytuł „Wychowawcy roku” w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych dla dzieci niesłyszących.

Jedna z naszych absolwentek jest pierwszym w Polsce niesłyszącym psychologiem.

Dwie z naszych niedosłyszących studentek są tłumaczami języka migowego w uczelniach wyższych.

Jedna z naszych niewidomych studentek dzięki znajomości obsługi komputera uzyskała pracę na stanowisku komputerowym.

Nasi studenci, co roku otrzymują liczne wyróżnienia i dyplomy. Wygrywają zawody i konkursy. Poniżej zamieszczone są dokonania naszych studentów.
 • Dyplom za udział w V Ogólnopolskich Spotkaniach Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, Elbląg 16-18. 11. 2001.
 • Dyplom za udział w I Przeglądzie Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych Siedlce, 17.06.2003.
 • Dyplom za udział w VII Ogólnopolskich Spotkaniach Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, Elbląg 14-16. 11.2003.
 • Podziękowania za udział w II Europejskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, Solec Kujawski, 13.11. 2004.
 • Dyplom za udział w VIII Ogólnopolskich Spotkaniach Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, Elbląg, 19-21.11.2004.
 • Dyplom za zajęcie I miejsca przez studentkę Doroty Rudkiewicz w konkurencji 25m stylem dowolnym kobiet w grupie startowej – niesłyszący L w II Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 20.05.2006
 • Dyplom za zajęcie I miejsca przez studentkę Doroty Rudkiewicz w konkurencji 50m stylem dowolnym kobiet w grupie startowej – niesłyszący L w II Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych szkół Wyższych, Poznań, 20.05.2006
 • Dyplom za zajęcie I miejsca przez studentkę Edyty Zaręby w konkurencji 50m stylem dowolnym kobiet w grupie startowej – niesłyszący L w II Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 20.05.2006
 • Dyplom za zajęcie II miejsca przez studentkę Edyty Zaręby w konkurencji 25m stylem dowolnym kobiet w grupie startowej – niesłyszący L w II Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 20.05.2006
 • Udział studenta niepełnosprawnego Leszka Niedziółka w projekcie „We can do it together” Skrzynka, 21.11.2006
 • Dyplom za zajęcie III miejsca przez studenta Michała Moryla w konkurencji 50 m stylem dowolnym mężczyzn w grupie startowej – niesłyszący L w III Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 19.05.2007
 • Dyplom za zajęcie III miejsca przez studenta Michała Moryla w konkurencji 25 m stylem dowolnym mężczyzn w grupie startowej – niesłyszący L w III Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 19.05.2007
 • Dyplom za zajęcie I miejsca przez studentkę Doroty Rudkiewicz w konkurencji 25m stylem dowolnym kobiet w grupie startowej – niesłyszący L w III Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 19.05.2007
 • Dyplom za zajęcie I miejsca przez studentkę Doroty Rudkiewicz w konkurencji 50m stylem dowolnym kobiet w grupie startowej – niesłyszący L w III Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 19.05.2007
 • Dyplom za zajęcie I miejsca przez studentkę Doroty Rudkiewicz w konkurencji 100m stylem dowolnym kobiet w grupie startowej – niesłyszący L w III Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 19.05.2007
 • Występ Pantomimy w IV Integracyjnych Sokołowskich Spotkaniach Muzyczno-Tanecznych.
 • Anna Kochańska – III miejsce w konkursie 50 m stylem dowolnym dla kobiet w grupie startowej – niesłyszący i niedosłyszacy L w IV Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 10.05.2008
 • Łukasz Krysa – III miejsce w konkursie 50 m stylem dowolnym mężczyzn w grupie startowej – niesłyszący i niedosłyszący L w IV Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 10.05.2008
 • Łukasz Krysa – III miejsce w konkurencji 50 m stylem klasycznym mężczyzn w grupie startowej – niesłyszący i niedosłyszący L w IV Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 10.05.2008
 • Manuela Hoffman – II miejsce w konkurencji 25m stylem dowolnym dla kobiet w grupie startowej – niesłyszący i niedosłyszący L w IV Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 10.05.2008
 • Manuela Hoffman – III miejsce w konkurencji 50m stylem dowolnym dla kobiet w grupie startowej – niesłyszący i niedosłyszący L w IV Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 10.05.2008
 • Monika Kamieńska – II miejsce w konkurencji 50 m stylem klasycznym dla kobiet w grupie startowej – niesłyszący i niedosłyszący L w IV Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 10.05.2008
 • Monika Kamińska – I miejsce w konkurencji 25 m stylem dowolnym dla kobiet w grupie startowej – niesłyszący i niedosłyszący L w IV Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań, 10.05.2008
 • Michał Grojs – II  miejsce  w konkurencji 50 m stylem dowolnym mężczyzn w grupie startowej – niesłyszący i niedosłyszący L w IV Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych  Szkół Wyższych, Poznań, 10.05.2008
 • Michał Grojs – I miejsce  w konkurencji 50 m stylem klasycznym mężczyzn w grupie startowej – niesłyszący i niedosłyszący L w IV Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych  Szkół Wyższych, Poznań, 10.05.2008