Dokument Plik
Informacja dotycząca postępowania odnośnie ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 Plik PDF
Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom Plik PDF
Wykaz Polskich Związków Sportowych Plik PDF
Wzór wniosku o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom  Plik RTF
Oświadczenie studenta odnośnie wyrażenia zgody na umieszczenia danych osobowych  Plik RTF
Oświadczenie studenta wynikające z art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.) - studia pierwszego stopnia  Plik RTF
Oświadczenie studenta wynikające z art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.) - studia drugiego stopnia Plik RTF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie MSWord 97-2003.