Dokument Plik
Zasady postępowania przy ubieganiu się o stypendium Ministra na rok 2017/2018 Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom Plik PDF
Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia Plik DOC
Wskazówki MNiSW dotyczące wypełniania wniosków o stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 Plik PDF
Wykaz Polskich Związków Sportowych Plik PDF
Oświadczenie studenta odnośnie wyrażenia zgody na umieszczenia danych osobowych  Plik DOC
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (dla studentów studiów I stopnia) Plik DOC
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (dla studentów studiów II stopnia) Plik DOC
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie MSWord 97-2003.