Na terenie uczelni funkcjonuje Uczelniany Ośrodek Kultury, który skupia ośrodki i kluby studenckie. Powstał on w styczniu 1995 roku. W jego skład wchodzą:

  • Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych "LIMES" (SODK LIMES) działający od 1977 roku z siedzibą przy ul. Bema 1.
  • Klub Studencki "PeHa", funkcjonujący od 1993 - 1995 roku w strukturze SODK LIMES z siedzibą przy ul. 3 Maja 49.
  • Dyskusyjny Klub Filmowy "Doza" (DKF "Doza").
  • Klub Miłośników Teatru.
  • Radiowęzły studenckie.
  • Sekcje, kluby zainteresowań i grupy twórcze.

Uczelniany Ośrodek Kultury prowadzi także inne formy działalności, m.in.:

Program kulturalny Uczelnianego Ośrodka Kultury

 

Program Plik PDF
Program kulturalny Uczelnianego Ośrodka Kultury na miesiąc styczeń 2017 roku

Plik PDF

(do wydruku)
Program Klubu Miłośników Teatru na miesiąc styczeń 2017 roku

Plik PDF

(do wydruku)