Aktualności STUDIA

Wernisaż Janusza Gajosa
W ramach X Festiwalu Nauki i Sztuki 19 października 2008 roku Akademicka Galeria Fotografii w Siedlcach (mieszcząca się w
Instytucie Informatyki AP) zaprezentowała zdjęcia znanego aktora teatralnego i telewizyjnego Janusza Gajosa. Wydarzenie rozpoczął wernisaż, na którym oprócz licznie zgromadzonej publiczności obecni byli Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. dr hab. Iwona Szamrej Foryś, zastępca dyrektora Instytutu Informatyki mgr Stefan Skulimowski oraz organizator festiwalu dr Ryszard Kowalski. Więcej

ebrary ibuk

Biblioteka Główna AP oferuje testowy dostęp do dwóch baz książek. Pierwszą z nich jest platforma ebrary, jedna z wiodących internetowych platform informacyjnych. Ebrary gromadzi ponad 120 000 książek, map, czasopism, raportów, partytur i innych pozycji ponad 260 partnerów wydawniczych. Korzysta z niej prawie 7 milionów użytkowników na całym świecie. Więcej pod adresem http://www.bg.ap.siedlce.pl/e_zrodla/bazy/testowe/index.htm
ibuk.pl - pierwsza i największa w Polsce czytelnia on-line, która pozwala wyszukiwać, przeglądać i czytać książki elektroniczne takich wydawnictw jak PWN, WNT, WAM, Wydawnictw Komunikacji i Łączności, Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych czy Wydawnictw Lekarskich PZWL. . W czasie dostępu testowego użytkownicy Akademii Podlaskiej mogą skorzystać z 527 tytułów, w tym z podręczników akademickich i książek naukowych, w języku polskim. Więcej pod adresem http://www.bg.ap.siedlce.pl/ibuk.htm


Na Wydziale Nauk Ścisłych odbyło się oficjalne otwarcie laboratorium magnetycznego rezonansu jądrowego. O fundusze na to przedsięwzięcie zabiegał w poprzedniej kadencji Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, prof. Stanisław Ostrowski. Dotacja statutowa pochodziła z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ze względu na dużą wartość projektu (inwestycja przekraczająca 250 000 €), jego realizacja wymagała zgody w postaci specjalnej Uchwały Senatu AP podjętej w marcu ubiegłego roku. Wdrożeniem, od przygotowania laboratorium i zakupu spektrometru NMR (zdjęcie powyżej) aż po jego uruchomienie, zajmował się m.in. prof. nzw. Robert Kawęcki, który również poprzedził uroczystość otwarcia prezentacją historii zakupu spektrometru, jego instalacji oraz możliwości technicznych. Przedstawione zostały także zasady działania pracowni. W seminarium uczestniczył J.M. Rektor Akademii Podlaskiej prof. Antoni Jówko, władze Wydziału, zaproszeni goście, kadra oraz studenci. Po wykładzie nastąpiła prezentacja sprzętu.