Aktualności STUDIA


W dniu 2 października 2008 roku odbyła się na Wydziale Zarządzania Akademii Podlaskiej uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/09.
Inauguracja rozpoczęła 13 rok kształcenia na kierunku Zarządzanie oraz 6 rok kształcenia na kierunku Administracja.
Podczas inauguracji studenci pierwszego roku studiów złożyli ślubowanie, a Dyrektorzy Instytutów wręczyli im indeksy. Podczas uroczystości Dziekan Wydziału Zarządzania Pan prof. nzw. dr hab. Jarosław Kardas wręczył dyplomy najlepszym absolwentom kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Zarządzania oraz dyplomy dla wyróżniających się studentów kierunku  Zarządzanie.


W dniu 1 października 2008 roku odbyła się w Akademii Podlaskiej uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/09. Uczestniczyło w niej wielu gości wśród których byli m.in. bp. Henryk Tomasik, poseł Stanisława Prządka, senator Waldemar Kraska, minister Marek Sawicki, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Bogusław Szymański, wicekurator mazowiecki Mariusz Dobijański, prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, wicestarosta powiatu siedleckiego Bartłomiej Kurkus i przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Prochenka, starosta sokołowski Antoni Czarnocki, wójt gminy Siedlce Mirosław Bieniek, delegacje z Drohobyckiego Pedagogicznego Uniwersytetu Państwowego (Ukraina) na czele z rektorem prof. Walerijem Skotnym i Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego (Białoruś) na czele z prorektor prof. Swietłaną Agijewicz oraz konsulowie RP z Białorusi Jarosław Książek i Alina Czerniawska.


W sobotę 2 sierpnia 2008 roku już po raz 28 z kościoła katedralnego wyruszyła piesza pielgrzymka z Siedlec na Jasną Górę. Była ona częścią Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej, która wędrowała w 25 grupach, dwiema kolumnami – siedlecką (grupy 1-9) i bialską (10-17). W składzie kolumny siedleckiej znajdowały się grupy z parafii z zachodniej części diecezji siedleckiej (w tym biało-czerwona grupa 1 – AKADEMICKA !!!, której przewodzi ks. Robert Steszuk); natomiast kolumnę bialską tworzyły grupy z parafii znajdujących się w części wschodniej.