KOMISJA DS. MIESZKANIOWYCH

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka – przewodnicząca,
dr inż. Anna Milczarek – członek,
dr inż. Teresa Nowogródzka – członek,
mgr Waldemar Bartyna – członek,
mgr Andrzej Dobosz – członek;


KOMISJA DS. SOCJALNYCH

prof. dr hab. Krystyna Zarzecka – przewodnicząca,
prof. dr hab. Antoni Bombik – członek,
Jadwiga Gwiazdowska – członek,
mgr Elżbieta Kalińska – członek,
dr Halina Mioduszewska – członek,
mgr Ewa Olender – członek,
Stanisława Polkowska – członek;

KOMISJA INWENTARYZACYJNA 

dr inż. Jacek Rak – przewodniczący,
mgr Monika Mikołajuk – członek,
Zbigniew Karwowski – członek,
Mirosław Maś – członek,
mgr Małgorzata Perkowska – członek,
Stanisława Polkowska – członek,
mgr Hanna Popek – członek,
mgr Ewa Sakowska – członek,
mgr Jolanta Sorokin – członek;

KOMISJA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

dr hab. Grażyna Ciepiela – przewodnicząca,
dr hab. Grzegorz Chrzanowski - członek,
dr inż. Wiesław Czeluściński – członek,
dr Krzysztof Lipiński – członek;

KOMITET WYDAWNICZY


prof. dr hab. Andrzej Barczak - członek,
dr Tadeusz Boruta - członek,
prof. dr hab. Janusz Chruściel - członek,
dr Beata Gałek - członek,
dr Leszek Kania - członek,
dr hab. Jarosław Kardas - członek,
dr Rafał Kozak - członek,
dr hab. Krzysztof Lewandowski - członek,
dr hab. Violetta Machnicka - członek,
dr Aneta Niewęgłowska - członek, 
dr hab. Robert Piętek - członek,
prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska - członek,
prof. dr hab. Stanisław Socha - członek,
dr hab. Andrzej Walendziak - członek,
dr Paweł Żarkowski - członek.