RZECZNIK DYSCYPLINARNY
DS. STUDENTÓW
  • mgr Anna Duk – Majewska (WNEP), tel. 25 643-15-17, 25 643-15-16
  • dr hab. Beata Kuziemska (WP), tel. 25 643-13-56

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
DS. DOKTORANTÓW
  • prof. dr hab. Stanisław Kondracki (WP), tel. 25 643-12-21, e-mail:

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
  • ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk (WH), tel. 25 643-16-34
  • dr hab. Barbara Symanowicz, prof. UPH (WP), tel. 25 643-13-84