1. Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ogłasza konkurs  o nagrody im. prof. Lesława Szczerby:

  1) dla najlepszego studenta UPH;
  2) dla wybitnego młodego naukowca UPH.

2. Nagrody główne wynoszą:

  1) dla najlepszego studenta – 5.000 zł brutto;
  2) dla wybitnego młodego naukowca – 10.000 zł brutto.

3. Szczegółowe zasady konkursu wraz z odpowiednimi formularzami do pobrania znajdują się na stronie www.nagroda.uph.edu.pl.

4. Zgłoszenia konkursowe należy składać do 22 kwietnia 2016 roku w Dziale Organizacyjno-Prawnym, pok. nr 9 w Pałacu Ogińskich.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie maja bieżącego roku.

6. Nagrody będą wręczane 18 maja 2016 roku w trakcie uroczystości z okazji Święta Uniwersytetu. 
 


Dokument Plik
Regulamin przyznawania nagrody im. Profesora Lesława Szczerby i wniosek dla najlepszego studenta Plik PDF
Regulamin przyznawania nagrody im. Profesora Lesława Szczerby i wniosek dla najlepszego młodego naukowca Plik PDF
Wniosek o nagrodę dla najlepszego studenta Plik DOC
Wniosek o nagrodę dla najlepszego młodego naukowca Plik DOC