ФАКУЛЬТЕТ НАПРЯМОК ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
І рівень ІІ рівень
Гуманітарний факультет                         Національна безпека європейська безпека державна безпека
  державна безпека політика і євроатлантична безпека
  антикризове управління в адміністрації конкурентна розвідка
  поліція  
Художня освіта в галузі образотворчого мистецтва     
Іноземна філологія російська мова у бізнесі  російська мова у бізнесі з перекладознавством
  німецька мова у бізнесі  німецька мова у бізнесі з перекладознавством
  англійська філологія з педагогічною спеціалізацією англійська філологія з педагогічною спеціалізацією
  англійська мова у бізнесі з перекладознавством англійська мова у бізнесі з перекладознавством
  білінгвістична комунікація*  
Польська філологія польська мова і логопедія польська мова і логопедія **
  польська мова для фірм з елементами глоттодидактики  польська мова для медіа і бізнесу та іноземна мова
  соціальна комунікація і видавнича справа соціальна комунікація і видавнича справа
Історія архівістика і управління документацією архівістика і управління документацією
  історично-військовий туризм і комерціалізація історичної спадщини сучасні міжнародні відносини
  навчання історії та популяризація історичної спадщини історично-військовий туризм і комерціалізація історичної спадщини 
    навчання історії та популяризація історичної спадщини 
Прикладна кримінологія    
Педагогіка початкова освіта і дошкільне виховання дитяча освіта
  опікунчо-виховна педагогіка і педагогічна терапія  помічник сім'ї*
  соціально-виховна педагогіка і ресоціалізація соціальна профілактика
  безпека життєдіяльності аніматор і менеджер культури
  виховання і догляд за дитиною та іноземна мова (англійська мова, німецька мова) * безпека життєдіяльності
  анімація культури і арт-терапія педагогіка та образотворче мистецтво
  асистент осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями профорієнтація і коучинг кар'єри
Факультет Економічних та Юридичних Наук          Адміністрація адміністрація місцевого самоврядування адміністрація економіки 
  адміністрація економіки  європейська адміністрація
    адміністрація безпеки і публічного порядку
    адміністрація місцевого самоврядування
Логістика управління логістичними процесами  
  логістика на підприємстві  
Менеджмент менеджмент фінансів і бухгалтерський облік  менеджмент фінансів і бухгалтерський облік 
  менеджмент малих і середніх підприємств менеджмент малих і середніх підприємств
  міжнародний бізнес (International Business) менеджмент в логістиці
    менеджмент у спорті
Факультет точних наук          Хімія хімічна безпека та рятівництво  
  аналітична хімія  
  хімія нових матеріалів  
Інформатика програмування систем і баз даних інженерія систем комп’ютерної безпеки 
  комп’ютерні системи і мережі проектування та експлуатація інформаційних систем 
  комп’ютерна графіка  комп’ютерні мережі та розподілені системи 
  мобільні комп’ютерні системи   
Mатематика фінансова і актуарна математика  прикладна математика
  математика у фінансах та економіці  фінансова математика
  біоматематика  
Природничій Факультет                    Аналітика з молекулярною діагностикою  
Біоінженерія споживчої продукції  біоінженерія споживчої продукції рослинного походження  
  біоінженерія споживчої продукції тваринного походження  
Біологія біологія і аналітика біологія і аналітика
  біологія - природнича валоризація  біологія навколишнього середовища та екотуризм
  експериментальна біологіяі біотехнологія експериментальна біологіяі біотехнологія
  біологія і фізична культура  біологія- управління навколишнім середовищем
Дієтологія кейтеринг у дієтології  
  консалтинг у галузі дієтології та харчування   
Просторова економіка    
Медичне
рятівництво
   
Сільське господарство агробізнес агробізнес
  агрономія і архітектура ландшафту  агрономія і архітектура ландшафту 
  відновлювані джерела енергії та охорона навколишнього середовища  відновлювані джерела енергії та охорона навколишнього середовища 
    планування сільських територій 
Туризм і рекреація     
Зоотехніка гіпологія тваринництво
  тваринництво оцінка і використання продуктів тваринного походження
  оцінка і використання продуктів тваринного походження  використання тварин у терапевтичних цілях та дозвіллі
  зоо-ветеринарна профілактика у догляді за тваринами   
       
* планується відкриття спеціальності      
**умовою продовження освіти на ІІ рівні даної спеціальності є здобуття освіти І рівня за спеціальністю "польська мова і логопедія"