Ukazała się publikacja pt. Koncepcje zarządzania zorientowane na współdziałanie i wspomagające je narzędzia informatyczne, wydana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), której współautorem jest dr inż. Tomasz Stefaniuk z Instytutu Zarządzania i Marketingu. Publikacja ta jest efektem współpracy zespołu składającego się z 6 osób reprezentujących: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Politechnikę Częstochowską oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

okladka koncepcje zarzadzania