okladkaDr Roman Stec, adiunkt w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Nauk o Zdrowiu Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach jest autorem wielu opracowań książkowych i artykułów dot. problematyki polskiego i europejskiego prawa łowieckiego oraz mgr Łukasz Ciołek doktorant na Wydziale Humanistycznym UPH w Siedlcach są autorami Komentarza do Statutu PZŁ. Komentarz do Statutu PZŁ, jest opracowaniem zawierającym praktyczne wskazówki w jaki sposób stosować wymienione przepisy. W tym komentarzu zostały zebrane również praktyczne porady prawne jakich udzielali autorzy miesięczników Łowca Polskiego i Braci Łowieckiej w latach 2006-2014, oczywiście przeanalizowane przez autorów tego opracowania i opatrzone ich interpretacją przepisów z odesłaniem do wymienionych miesięczników. Komentarz liczy ok. 300 stron i jest pierwszym tego typu opracowaniem specjalistycznym wskazującym jak stosować przepisy statutu PZŁ. Przepisy statutu wymagają zmian i należy domniemywać, że w jakimś zakresie statut Związku musi ulec zmianie. W komentarzu nie odniesiono się do przepisów dyscyplinarnych bowiem są one zawarte w ustawie natomiast te zawarte w statucie są zadaniem autorów komentarza sprzeczne z przepisami ustawy i wymagają zmian. Opracowanie to będzie przydatne dla członków PZŁ, pracowników administracji leśnej, policjantów, urzędników organów administracji publicznej różnych szczebli, sędziów i prokuratorów.