straz stecDr Roman Stec, adiunkt w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Nauk o Zdrowiu Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach, zajmujący się problematyką prawa administracyjnego i ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa łowieckiego oraz leśnego. Autor wielu opracowań książkowych (monograficznych i rozdziałów w pracach zbiorowych) oraz artykułów.

Książka pt. „Straże Przyrodnicze w Polsce” jest obszerną aktualizacją książki „Straże w służbie ochrony przyrody wydanej w 2014 roku. Zmiany i aktualizacji książki dokonano z powodu zmiany stanu prawnego przedstawia problematykę policji administracyjnej( straży, inspekcji i służb), które coraz częściej stają się przedmiotem zainteresowania osób przedstawiających zagadnienia naukowe wywodzące się z prawa publicznego lub z nim powiązane. Na to zainteresowanie ma wpływ szereg istotnych czynników, do których zalicza się reformę terytorialną administracji publicznej przypadającą na okres od 1 stycznia 1999 r. oraz wejście na początku lat 90. XX w. ustaw o lasach (1991 r.), o ochronie przyrody z 2004 r. wielokrotnie nowelizowanej), ustawy – Prawo łowieckie (1995 r., wielokrotnie nowelizowanej) i obowiązującej ustawy o rybactwie śródlądowym (z 1985 r., także wielokrotnie nowelizowanej), na podstawie których działają takie jednostki organizacyjne jak: Straż Leśna, Straż Parku Narodowego, Państwowa Straż Rybacka i Państwowa Straż Łowiecka. Są to służby państwowe, funkcjonujące w systemie podmiotów administracyjnych wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, na potrzeby działu administracji rządowej środowisko i rybołówstwo. Wiedza prawna i merytoryczna na temat będący przedmiotem niniejszej monografii jest bardzo wąska i dość skąpa. Należy także wskazać, że status prawny straży jest skomplikowany oraz mało czytelny, natomiast regulacja prawna tych kwestii jest nieostra i rozrzucona po wielu aktach prawnych rangi ustawowej i w rozporządzeniach, co czyni tę dziedzinę nieprzejrzystą i powoduje wiele niepotrzebnych kontrowersyjnych dyskusji na jej temat. Na temat służb, inspekcji i straży w piśmiennictwie administracyjnoprawnym napisano niewiele. Należy także podkreślić, że model funkcjonowania służb, inspekcji i straży stanowi nowatorską konstrukcję ustrojowego prawa administracyjnego, a sama koncepcja jest próbą pogodzenia modelu hierarchicznego i służbowego zwierzchnictwa, na którym oparto struktury służb, inspekcji i straży, z modelem ustrojowym administracji publicznej polegającym na sprawowaniu ogólnej władzy administracyjnej w ujęciu terytorialnym. Problematyka straży w ujęciu administracyjnoprawnym wpisuje się także w powracające co pewien czas dyskusje dotyczące struktur terytorialnej administracji publicznej. Zagadnienia związane z administracyjnoprawnym określeniem pozycji ustrojowej straży jako szczególnej grupy podmiotów administracyjnych są więc istotne z powodów metodologicznych i poznawczych, jak również ze względu na strukturalne aspekty funkcji administracji publicznej, odpowiedzialności publicznoprawnej i wykonywania zadań i kompetencji nałożonych przez ustawodawcę na określonych poziomach władztwa administracyjnoprawnego, które wpływają na jakość i efektywność wykonywania tych celów.