elsevierInformujemy, iż wydawnictwo Elsevier rozszerzyło licencję krajową o pakiet książek zawierający 838 monografii z 2013 roku oraz 803 wolumenów serii książkowych i poradników (handbooks) z lat 2011-2015, głównie z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych, medycznych, technicznych i społecznych. Książki dostępne na serwerze wydawcy. Zachęcamy do korzystania!