Komentarz Przewodniczącego KRASP, Rektora prof. zw. dra hab. Wiesława Banysia, do odpowiedzi partii politycznych na pytania dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego w Europie.

Komentarz dostępny w pliku pdf...