Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór na wyjazdy na studia i praktyki  zagraniczne organizowane w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/ 2018. Rekrutacja na studia będzie przeprowadzona na wydziałach przez komisje wydziałowe do dnia 14 kwietnia 2017 r. a na praktyki do dnia 26 października 2017 r.  Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z koordynatorami wydziałowymi:

Wydział Przyrodniczy – dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. nadzwyczajny

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych – dr Anna Świrska

Wydział Humanistyczny dr Maxim Shadurski

Wydział Nauk Ścisłych dr Artur Niewiadomski

Na stronie http://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 24/2017 Rektora UPH w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+ .

Przypominamy, że studenci niepełnosprawni oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują dofinansowanie z budżetu PO WER.