• List w sprawie programu praktyk w administracji rzadowej (plik PDF)
  • Program praktyk studenckich w administracji rządowej - informacje dootyczące realizacji (plik PDF)
Więcej na www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji