Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje, że ruszyła rekrutacja na wyjazdy na studia/ praktyki oraz wyjazdy w celu prowadzenia zajęć i wyjazdy szkoleniowe dla pracowników w roku ak. 2016/2017. Studentów i wykładowców/pracowników zainteresowanych wyjazdami prosimy o kontakt z właściwymi Koordynatorami Wydziałowymi programu Erasmus E+, którzy wraz z komisjami wydziałowymi przeprowadzą nabór na wyjazdy. W przypadku studentów wyjeżdżających na studia nabór trwa do 31.03.2016 r. Studenci wyjeżdżający na praktykę oraz wykładowcy/pracownicy mogą  ubiegać się o wyjazd do 30.06.2016 r.

Na stronie internetowej UPH  http://www.uph.edu.pl/erasmus dostępny jest aktualny wykaz miejsc w uczelniach partnerskich, do których studenci i pracownicy naszej uczelni mogą wyjechać . Zainteresowane osoby znajdą tu również Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 4 marca 2016 r.,  regulujące zasady kwalifikacji studentów/pracowników na wyjazd i finansowania pobytu oraz formularze zgłoszeniowe. 

Erasmus+ Koordynatorzy Wydziałowi:

Wydział Przyrodniczydr hab. Edyta Kosterna , Instytut Agronomii,

e-mail:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnychdr Anna Świrska, Instytut Zarządzania i Marketingu,
e-mail:

Wydział Humanistycznydr Maxim Shadurski, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych,
e-e-mail:

Wydział Nauk Ścisłych, dr Artur Niewiadomski, Instytut Informatyki,

e-mail: