Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prowadzi kursy przygotowujące do matury, obecnie dostępne są trzy kursy z przedmiotów: chemia, fizyka i matematyka. Kursy skierowane są do uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą powtórzyć, uzupełnić oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności z zakresu w/w przedmiotów przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego. W trakcie zajęć słuchacze będą ćwiczyć i doskonalić wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym. Szczególna uwaga zwrócona będzie na zdobycie i przyswojenie przez uczestników umiejętności samodzielnego rozumowania, argumentowania i wnioskowania, wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł, a w szczególności zdobycie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań maturalnych.

Informacje na temat kursów:
 • Każdy z kursów obejmuje 15 spotkań, każde spotkanie to 1 godzina wykładu oraz 2 godziny ćwiczeń, w sumie 45 godzin, w trakcie których omówiony będzie cały zakres materiału obowiązującego na egzaminie maturalnym.
 • Wykłady (15 godzin): Omówienie najważniejszych zagadnień z omawianego działu, przedstawienie przykładowych zadań z arkuszy maturalnych oraz omówienie najczęściej popełnianych błędów.
 • Ćwiczenia (30 godzin): rozwiązywanie zadań maturalnych z arkuszy oraz zadań autorskich prowadzącego.
 • Termin realizacji kursu: soboty (październik 2016 – kwiecień 2017 ) według ustalonego harmonogramu.
 • Miejsce: Wydział Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach, ul. 3-go Maja 54.
 • Każdy uczestnik otrzyma materiały: drukowane (otrzymywane przez słuchaczy na każdych zajęciach) oraz w formie elektronicznej (on-line).
 • Koszt uczestnictwa w kursie:         
  • 500 zł – przy wpłacie do 10.09.2016.
  • 550 zł – przy wpłacie po 10.09.2016 (jednak nie później niż do 22.10.2016).

Uwaga: Kurs będzie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się minimum 20 uczestników.

Szczegółowe informacje o kursach oraz zapisach można uzyskać:

Dziekanat Wydziału Nauk Ścisłych

ul. 3 Maja 54

08-110 Siedlce

tel.: 25 643 11 66 lub

tel.: 25 643 11 35

e-mail:

www: http://www.wns.uph.edu.pl/

kod qr kursy wns 

Zapraszamy!