Swiss jpg

Wolontariat


Poszukujemy wolontariuszy do współpracy w międzynarodowym projekcie: „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim” współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jako partner Projektu jest odpowiedzialny za realizację badań nad różnorodnością pająków w krajobrazie rolniczym.

Oferujemy pracę w ramach porozumienia o wykonywaniu wolontariatu w międzynarodowym zespole. Godziny pracy są dostosowane do indywidualnych możliwości. Udział w Projekcie daje możliwości poszerzenia swojej wiedzy i nabycia nowych umiejętności.

Od wolontariuszy oczekujemy: umiejętności obsługi komputera, znajomości pakietu MS Office w szczególności Excel, dyspozycyjności i dotrzymywania terminów, mile widziana znajomość Photoshopa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 
Kontakt: mgr Łukasz Nicewicz, Instytut Biologii UPH, Biuro Projektu KIK/25, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce, nr pokoju 208. e-mail:


fot. M.Paczuska foto. M. Paczuska