Biblioteka Główna informuje, iż w związku z parametryzacją jednostek zgłoszenia dorobku naukowego do bazy Bibliografii Publikacji Pracowników UPH należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada br.