Dołącz do nas !

Jeśli jesteś studentką/studentem III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów magisterskich filologii polskiej zs. logopedyczną możesz wziąć udział w realizowanym przez nas projekcie pn. „Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach”.

Bezpłatny udział w projekcie daje szansę na podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych poprzez udział w:

  1. warsztatach z zakresu komunikacji,
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych pod superwizją,
  3. konsultacje merytoryczne w grupie wsparcia i rozwoju.

Do tego w pakiecie – udział w  certyfikowanych szkoleniach i warsztatach poszerzających wiedzę i umiejętności logopedyczne, m.in. na temat:

  1. Metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
  2. Wykorzystania metody werbo-tonalnej w pracy surdologopedy,
  3. Metody symultaniczno-sekwencyjnej w nauce czytania,
  4. Problemów komunikacyjnych dziecka dwujęzycznego,
  5. Podstaw interpretacji wyników badań neurologicznych,
  6. Problemów komunikacyjnych osób w wieku senioralnym.


Gwarantujemy też możliwość udziału w wizytach studyjnych w ośrodkach świadczących pomoc logopedyczną dzieciom ze spektrum autyzmu, osobom z niepełnosprawnością intelektualną i osobom w wieku senioralnym.

To się opłaci!

Nasze starsze koleżanki – uczestniczki poprzedniej edycji projektu znalazły pracę w zawodzie zaraz po skończeniu studiów.

Więcej informacji o projekcie na stronie IFPiLS w zakładce Projekt UE - kontakt: dr Marzena Kryszczuk – specjalista ds. organizacji działań (tel. 607 506 600).

Warunkiem udziału jest status studenta III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów magisterskich filologii polskiej zs. logopedyczną UPH w Siedlcach.