Koordynator wykładów: prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka
tel. 501 316 030, e-mail:

Część I

Wykłady, które odbędą się w budynku Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach przy ul. Żytniej 39, w auli 08 A:

1.
26 października 2016, środa, godz. 8.30-10.00
dr Barbara Stelingowska:
- Krótka historia filmu animowanego
Wykład ma na celu wyposażenie ucznia w wiedzę z zakresu początków kinematografii w ogóle, a filmu animowanego w szczególności. Odpowiada na pytania: Kiedy został nakręcony pierwszy film? Jak wyglądało kino nieme? W jaki sposób powstają „kreskówki”? Całość kończy się quizem – zabawą dotyczącą znajomości współczesnych filmów dla dzieci i młodzieży.

2.
9 listopada 2016, środa, godz. 8.30-10.00
dr Tomasz Rokosz:
- Wesele w kulturze tradycyjnej i współczesnej
Tradycyjne wesele jest najbardziej rozwiniętym, wieloetapowym obrzędem ludowym. Jest to specyficzne sakralne i teatralne widowisko, w którym każdy ma przydzieloną rolę. Wykład jest próbą przybliżenia słuchaczom tradycyjnego wesela, przede wszystkim jego struktury i symboliki, z wykorzystaniem materiałów multimedialnych.

3.
23 listopada 2016, środa, godz. 8.30-10.00
prof. nzw. dr hab. Elena Koriakowcewa:
- Perswazja i manipulacja, czyli o reklamie po raz kolejny
Celem wykładu jest ukazanie podstawowych mechanizmów perswazyjnych, czyli tzw. „ukrytych mocy”, występujących w reklamie. Agencje reklamowe prześcigają się w stosowaniu nowych środków wyrazu, tworzą wciąż nowe koncepcje doboru i prezentacji treści reklamowych. Tymczasem przeciętny konsument nie jest w stanie uświadomić sobie potęgi manipulacji, której ulega. W wykładzie, wspieranym prezentacją multimedialną, zostanie położony szczególny nacisk na analizę językowych środków oddziaływania manipulacyjnego w celu zademonstrowania słuchaczom głównych technik wywierania wpływu na świadomość i zachowanie konsumentów.

4.
7 grudnia 2016, środa, godz. 8.30-10.00
dr Roman Bobryk:
- Ironia w poezji Zbigniewa Herberta
Jedną z najważniejszych cech poezji Zbigniewa Herberta – przynajmniej w oczach badaczy – jest ironiczny charakter wielu jego wierszy. Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe mechanizmy służące konstruowaniu ironii w poetyckiej twórczości autora Pana Cogito. Najważniejszymi z nich są konflikt między światem przedstawionym a doświadczeniem (wiedzą) o rzeczywistości pozatekstowej oraz konflikt pomiędzy informacjami pochodzącymi z różnych poziomów nadawczych. Przykładami takich zabiegów są wiersze Siódmy anioł (w którym sześciu „doskonałych” aniołów „sarka” na niedoskonałość siódmego – to zaś czynność zupełnie nieanielska) i Boski Klaudiusz (w którym poeta oddaje głos tytułowemu bohaterowi, ten zaś przedstawia siebie w pozytywnym świetle i podważa wszystko, co zostało na jego temat napisane przez historyków).

5.
21 grudnia 2016, środa, godz. 8.30-10.00
dr Alina Maciejewska:
- Czym jest dysleksja?
Bywają osoby, które nie radzą sobie z nauką pisania i czytania. Pozornie nic im nie dolega – są prawidłowo rozwinięte intelektualnie, nie mają poważnych wad wzroku, słuchu czy schorzeń neurologicznych. Mimo to umiejętność czytania i pisania nie przychodzi im łatwo. Dlatego warto bliżej poznać przyczyny, objawy oraz metody leczenia zaburzeń dyslektycznych.

6.
11 stycznia 2017, środa, godz. 8.30-10.00
dr Ewa Borkowska
- Z warsztatu reportera. O Ryszardzie Kapuścińskim
Wykład dotyczy warsztatu pisarskiego reportera. Na przykładzie dorobku Ryszarda Kapuścińskiego (Cesarz, Imperium, inne) zostanie pokazana istota pisania tekstów o ludziach oraz ich sprawach. Wskazane będą najważniejsze cechy, jakimi powinien odznaczać się dobry reporter i na co powinien on zwracać szczególną uwagę podczas gromadzenia materiałów.

7.
25 stycznia 2017, środa, godz. 8.30-10.00
prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka:
- Agresja na sprzedaż. O języku bohaterów programów paradokumentalnych
Programy paradokumentalne, czyli ujęte w formę dokumentu, lecz bez dokumentacji prezentowanych faktów, występują w większości podstawowych stacji telewizyjnych i mają liczne grono zwolenników w różnym wieku. Dla wielu osób stanowią one nie tylko formę rozrywki, ale są też traktowane jako swoiste lekcje „z życia wzięte”, pokazujące codzienne problemy zwykłych ludzi. W tak pozorowanej normalności za nienormalne należy uznać natrętnie agresywne zachowania językowe. Nawet najbliżsi sobie bohaterowie nie potrafią ze sobą rozmawiać o najprostszych sprawach, za to nieustannie na siebie krzyczą, mają do siebie pretensje, obrażają się wzajemnie. Tego typu programy nie tylko „odtwarzają” rzeczywistość, lecz również ją kreują, także pod względem językowym. Warto zasygnalizować zwłaszcza ludziom młodym, że agresja (językowa) nie jest dobrym sposobem na rozwiązywanie konfliktów i budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych.

Część II

Tematy wykładów, które mogą zostać przeprowadzone poza murami Uczelni, np. w szkołach:

1. Mechanizmy interpretacji dzieła malarskiego na przykładzie wybranych martwych natur XVII-XX wieku
- dr Roman Bobryk

2. Czytanie i rozumienie tekstu bez tajemnic
- dr Renata Bryzek

3. Błędy językowe w przestrzeni publicznej
- dr Małgorzata Jasińska

4. Literatura jako autoterapia (na przykładzie „Włoskich szpilek” Magdaleny Tulli)
- dr Marzena Kryszczuk

5. Sztuka a nowe media
- dr Marcin Pliszka

6. Rytualne przekraczanie granic w kulturze tradycyjnej i współczesnej
- dr Tomasz Rokosz

7. Epoki literackie w pigułce (powtórka z epok)
- dr Barbara Stelingowska

8. M jak Mickiewicz
- dr Barbara Stelingowska

9. Patrzeć czy czytać? O polskich tekstach wizualnych
- dr Justyna Urban-Jędrzejewicz

10. Emocje i humor w memach. Intertekstualność jako metoda i narzędzie do badania tekstów
- prof. nzw. dr hab. Joanna Kuć

11. Astronomia w życiu i twórczości Bolesława Prusa
- prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka

12. ”Cóż tobie imię moje powie?...” O pochodzeniu i znaczeniu imion
- prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka

Uwaga!
Istnieje również możliwość ustalenia dodatkowego tematu z danym wykładowcą.