Na stronie http://www.uph.edu.pl/studenci/sprawy-studenckie/modul-ksztalcenia-przygotowujacego-do-wykonywania-zawodu-nauczyciela zostały opublikowane rozkłady zajęć na module kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2016/2017.