22 września 2017 roku (piątek) w godzinach 1000 - 1200 w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 39 odbędą się Warsztaty z okazji XVI Europejskiego Dnia Języków. Spotkanie, zorganizowane przez Studium Języków Obcych i Dział Promocji UPH, jest adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Siedlcach oraz regionie – do grup wraz z nauczycielami.

Warsztaty mają charakter praktyczny, a ich tematyka związana jest z kwestiami dotyczącymi uczenia się języków obcych, zarówno przy zastosowaniu nowoczesnych technologii jak i metod ułatwiających zapamiętywanie. Program obejmuje również zapoznanie się z językiem i kulturą Indii oraz wykorzystanie piosenek w nauce języków obcych. W szerszym aspekcie, warsztaty mają na celu propagowanie uczenia się języków obcych oraz podniesienie wśród uczestników imprezy świadomości dotyczącej wagi uczenia się i nauczania języków przez całe życie, zarówno na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności, udziału w wymianie międzynarodowej jak i w celu budowania porozumienia pomiędzy różnymi kulturami.

Warsztaty poprowadzone zostaną przez pracowników Studium Języków Obcych UPH w Siedlcach oraz zaproszonych gości.

Zgłoszenia grup przyjmuje p. Anna Bobryk, tel. 25 6431953, e-mail:   

Formularz zgłoszeniowy (plik PDF)