Rozkłady zajęć na semestr letni roku akademickiego 2016/17

Druk Plik
Rozkład zajęć na przedmioty ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia - semestr letni w roku akademickim 2016/2017 Plik PDF
Rozkład zajęć na przedmioty ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia - semestr letni w roku akademickim 2016/2017 Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie MSWord 97-2003.

Data aktualizacji rozkładów: 22 lutego 2017 r.