Na terenie uczelni funkcjonuje Uczelniany Ośrodek Kultury, który skupia ośrodki i kluby studenckie. Powstał on w styczniu 1995 roku. W jego skład wchodzą:

  • Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych "LIMES" (SODK LIMES) działający od 1977 roku z siedzibą przy ul. Bema 1.
  • Klub Studencki "PeHa", funkcjonujący od 1993 - 1995 roku w strukturze SODK LIMES z siedzibą przy ul. 3 Maja 49.
  • Dyskusyjny Klub Filmowy "Doza" (DKF "Doza").
  • Klub Miłośników Teatru.
  • Radiowęzły studenckie.
  • Sekcje, kluby zainteresowań i grupy twórcze.

Tradycję działań kulturalnych w naszej Uczelni tworzył SODK LIMES założony w lipcu 1977 roku przez ówczesnych studentów Tadeusza Goca i Andrzeja Meżeryckiego przy współpracy Mariana Szturmy, Janusza Czarnockiego i Adama Chruściela.

W latach 1973-1980 wiele form działalności kulturalnej inicjowali studenci polonistyki wspierani duchowo i materialnie przez dziekana, a następnie prorektora doc. dr Leopolda Grzegorka. Działania te wsparli następnie studenci matematyki i pedagogiki, tworząc różne grupy twórcze. Z inicjatywy siedleckich polonistów powstało koło teatrologiczne, którym opiekował się doc. dr Lesław Eustachiewicz oraz sekcja teatralna, zajmująca się organizowanie wyjazdów do teatrów warszawskich, krakowskich i łódzkich.

W latach 1977 - 1992 działało w SODK LIMES kilkadziesiąt różnego rodzaju grup twórczych, zespołów, sekcji, klubów zainteresowań i twórców indywidualnych: Teatr Es, Teatr Lalki i Aktora, Kabarety Gnat, Muchozol, Klapa, Jajo, grupa teatralna Basta, grupa Pantharei, duet gitar klasycznych Kratochwil - Janas, grupa instrumentalno wokalna "Unik", grupa "Lalek", grupa muzyczna Krzysztofa Rogalskiego, grupa poetycka "Katharsis", grupa literacka "Kamień", "Mimoza" i "Federacja", Klub Miłośnikow Muzyki Mechanicznej, zespół pieśni i tańca Zaścianek, Klub Przyjaźni Polsko - Indyjskiej, Klub Komputerowy, Chór Akademicki, Klub Tańca Towarzyskiego, Koło PTTK, Towarzystwo Radieestetów, Studencka Agencja Fotograficzna, galeria Limes, sekcja plastyczna, Klub Piosenki Turystycznej, sekcja teatralna , DKF Doza, kino SODK, Night Club - Studio 9, grupa tańca nowoczesnego , sekcja organizacyjna, sekcja finansowa, sekcja imprez wyjazdowych, czytelnia prasy, radiowęzeł, disco party, kino filmów specjalnych, wieczory filmowe, SODK prezentuje, grupa MacJaMa, zespół instrumentalno - wokalny "Nabis", "Masa 80", "Scarlet", grupa muzyczna LIMES BEND oraz Iwona i Jurek Kobylińscy, Andrzej Janas, Wojciech Nasiłowski, Sławomir "Agis" Żukowski, Stefan Wysokiński, Jarosław Sokołow, Leszek Karol Izdebski, Sławomir Kordaczuk, Jacek Kraiński, Laura Melnik, Eugenisz Kasjanowicz, Maria Kryńska, Krzysztof Rogalski, Kazimierz Estkowski , Grzegorz Muzylak, Zbigniew Rybak, Maciej Turkowski, Zbigniew Panek, Janusz Dmowski, Zenon Wasak, Stanisław Celiński, Iwona Pokora i wielu innych.

SODK LIMES był inicjatorem kilku imprez o charakterze regionalnym i ogólnopolskim:
Jackonalia, Jazz Standard's Festiwal, Siedleckie Dni teatru, Konkurs Literacki dla Twórców Podlaskich, giełdy piosenki, Dziecięca Wiosna teatralna oraz Spotkania Literackie. W studenckim Ośrodku Działań Kulturalnych LIMES w ramach cyklu prezentacji i spotkań z ciekawymi ludźmi gościliśmy m.in. Krzysztofa Zanussiego, Zofię Kucówną, Józefa Szajnę, Lidię Zamkow, Leszka Herdegena, Zbigniewa Zapasiewicza, Halinę Mikołajską, Ryszardę Hanin, Wojciecha Siemiona, Tadeusza Drozdę, Jana Pietrzaka, Andrzeja Rosiewicza, Jacka Kaczmarskiego z zespołem, Przemysława Gintrowskiego, Jacka Weisa, Olgierda Łukasiewicza , Magdę Umer, Daniela Olbrychskiego, Dorotę Stalińską, Maję Komorowską , Marylę Rodowicz, Krzysztofa Daukszewicza, Jonasza Koftę, Andrzeja Kopiczyńskiego, Jerzego Zelnika, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Andrzeja Zauchę z zespołem, Leszka Długosza, Marka Grechutę, Elżbietę Adamiak a także czołowe zespoły muzyczne, teatralne i kabaretowe: Kasa Chorych , Maanam, Budka Suflera, Bajm, Kult, Lombard, Kombi, Wawele, Skaldowie, Teatr Stu, Teatr Atenum, Kabaret "Potem", kabaret "Koń Polski", kabaret "OTTO".

Zakres działalności i aktywne uczestnictwo w tworzeniu kultury sprawiły, że działalność kulturalna siedleckiej uczelni spotkała się z uznaniem na arenie ogólnopolskiej.

W 1980 roku SODK LIMES otrzymał trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Klubów Studenckich o nagrodę "Czerwonej Róży", o którą walczyło 240 klubów. W 1988 roku prezydent miasta Siedlce i Miejska Rada Narodowa przyznał Studenckiemu Ośrodkowi Działań Kulturalnych LIMES Nagrodę Miasta Siedlce za wzbogacanie oferty kulturalnej miasta. Ponadto SODK LIMES otrzymał kilka nagród i dyplomów rektora, wojewody siedleckiego i prezydenta Siedlec a zespoły artystyczne SODK LIMES uczestniczyły w przeglądach ogólnopolskich.

Na uwagę zasługuje też stwierdzenie zawarte w porozumieniu pomiędzy Urzędem Wojewódzkim w Siedlcach i Wyższą Szkołą Rolniczo Pedagogiczną z dnia 17.06.1985: "(...) działanie kulturalne szkoły, a zwłaszcza studencki ruch kulturalny oparty o SODK LIMES stanowią istotną część działalności kulturalnej w województwie (...)".

W 1997 roku z okazji XX lecia SODK LIMES otrzymał dyplom i medal wojewody siedleckiego, oraz dyplom Sejmiku Samorządowego województwa siedleckiego i prezydenta miasta Siedlce.

Warto zaznaczyć, że wielu działaczy i twórców kultury, absolwentów naszej Uczelni działających w SODK LIMES pracuje obecnie na kierowniczych stanowiskach w domach kultury, muzeach, bibliotekach, teatrach, a niektórzy kontynuują rozpoczętą pracę artystyczną prowadząc zespoły taneczne (Iwona Orzełowska, Joanna Woszczyńska), grupy muzyczne (Iwona i Jurek Kobylińscy) czy zespoły teatralne, Andrzej Meżerycki i wyreżyserował i poprowadził w 1998 benefis Marka Grechuty w Sali Kongresowej w Warszawie.