Aktualności PRACOWNICY


W Pałacu Ogińskich odbyła się uroczystość podpisania przez Rektora Akademii Podlaskiej prof. dr hab. Antoniego Jówko i dyrektor II Liceum Ogólnokształcącym im św. Królowej Jadwigi w Siedlcach mgr Jolantą Bieniek porozumienia o współpracy między obydwoma placówkami. Ma ona na celu doskonalenie procesu dydaktycznego, podnoszenie jakości kształcenia, popularyzację osiągnięć nauki.

W czwartek, 29 stycznia 2009 r. odbyło się Wspólne Kolędowanie w Pałacu Ogińskich. Gospodarzem spotkania był JM Rektor Akademii Podlaskiej prof. dr hab. Antoni Jówko. W programie uroczystości znalazło się wykonanie szeregu najpiękniejszych kolęd. Wykonawcami partii wokalnych byli: Izabela Medak, Joanna Posiadała, Patrycja Zielińska, Justyna Adamczyk, Jarosław Soliński, Wojciech Zając, Michał Kiryluk, Damian Suchożebrski oraz wszyscy uczestnicy spotkania.