Aktualności PRACOWNICY

Polska Akademia Umiejętności rozpoczęła, od września tego roku, wydawanie tygodnika internetowego "PAUza Akademicka". Tygodnik poświęcony jest sprawom nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Można go przeczytać na stronie: www.pauza.krakow.pl. Zapraszamy pracowników oraz studentów do zabrania głosu na łamach PAUzy Akademickiej. Mamy nadzieję, że ułatwi to znacznie kontakt Polskiej Akademii Umiejętności ze środowiskiem uczelni, z pożytkiem dla polskiej nauki.
Andrzej Białas, Prezes PAU.

W dniach 24-28 listopada 2008 roku Akademia Podlaska gościła delegację z Uniwersytetu w Limoges we Francji w osobach: Frederic Authier, Guy Costa, Edward Pancer. Celem wizyty było m. in. podpisanie umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy naszymi uczelniami. Spotkanie delegacji z władzami AP i podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 listopada 2008 roku. Ponadto w czasie pobytu goście zwiedzili Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze w Piasecznie, odbyli szereg spotkań z władzami Wydziału Przyrodniczego, dyrekcją i pracownikami Instytutu Biologii.
Czasopismo 'Do źródeł'
Ukazał się nowy numer czasopisma „Do źródeł”, które wydaje
Instytut Filologii Polskiej. Jest to, wydawany od 2003 roku z inicjatywy prof. Antoniego Czyża, „studencki rocznik humanistyczny”, który zyskał już sobie ogólnopolską renomę. Redaktorem Naczelnym tego numeru jest dziś już absolwent polonistyki siedleckiej mgr Paweł Borkowski.
Czasopismo 'Notatnik Multimedialny'
Ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma naukowego, które afiliowane jest przy
Instytucie Filologii Polskiej. To „rocznik dydaktyczno-literacki” „Notatnik Multimedialny”, poświęcony dydaktyce i historii literatury we współczesnych kontekstach kulturowych. Redaktorem Naczelnym jest dr Elżbieta M. Kur z IFP AP.

Smoleńsk jest często określany jako wrota Rosji. To jedno z najważniejszych miast, przez które wiedzie szlak do Moskwy. Wchodziło ono także w XVII wieku w skład Rzeczpospolitej. Obecnie jest to znaczący ośrodek zarówno przemysłowy i naukowy. Do czasu likwidacji województwa siedleckiego aktywnie współpracowało ono z obwodem smoleńskim. Do dzisiejszego dnia wielu lekarzy i studentów medycyny odbywa w Siedlcach praktyki zawodowe.
W dniach 24-25 października gościła w Smoleńsku grupa siedlczan reprezentujących różne środowiska i instytucje. Wśród nich byli pracownicy Akademii Podlaskiej – dr Adam Bobryk, mgr Tadeusz Goc, dr Ryszard Jabłonka, dr Krzysztof Kapela, dr Beata Walęciuk-Dejneka; przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Jerzy Jacek Myszkowski; dyrektor biura Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Jacek Grabiński oraz uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Antoni Słomiński.