Aktualności PRACOWNICY


  W dniu 31 sierpnia zakończył swoją kadencję  JM Rektor prof. dr hab. Edward Pawłowski. Od 1 września czteroletnią kadencję rozpoczął JM Rektor prof. dr hab. Antoni Jówko.
  Prof. Antoni Jówko urodził się w roku 1947 w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1970). W Wyższej Szkole Nauczycielskiej (poprzedniczce Akademii Podlaskiej) został zatrudniony w grudniu 1970 roku (w ramach prac zleconych), a na pełnym etacie od roku 1972. Jego działalność naukowa koncentruje się wokół problemów związanych z oddziaływaniem promieniowania z układami gazowymi. Jest autorem 50 publikacji naukowych w czasopismach anglojęzycznych i około 50 doniesień konferencyjnych. Doktoryzował się w roku 1976 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a habilitację uzyskał na Politechnice Łódzkiej w roku 1984.

W dniu 28 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie rektor Akademii Podlaskiej prof. dr hab. Edward Pawłowski wraz z dr Adamem Bobrykiem odebrali nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie „MODERNIZACJA ROKU 2007”. Została ona przyznana za renowację Pałacu Ogińskich. Konkurs był organizowany przez Targi Pomorskie, Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy współudziale Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Budownictwa. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Zdrowia, Generalny Konserwator Zabytków, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W Galerii „Universum” w Grodnie na Białorusi odbył się 27 sierpnia wernisaż fotografii znanego siedleckiego artysty i pracownika Akademii Podlaskiej, Piotra Tołwińskiego. Tematyka wystawy to „Siedlce miasto z tradycjami”. Było to niewątpliwie znaczące wydarzenie kulturalne, gdyż uczestniczyło w nim kierownictwo Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały na czele z rektorem prof. Jewgienijem Rowbą, przewodniczący komisji kultury samorządu grodzieńskiego Aleksander Łosminskij, Igor Kaszkiewicz zastępca mera zaprzyjaźnionego z Siedlcami rejonu wołkowyskiego, konsul RP Alina Czerniawska, wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce dr Adam Bobryk, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Jerzy Jacek Myszkowski oraz przedstawiciele środków społecznego przekazu w tym 1 program telewizji białoruskiej.