Poniżej zamieszczamy informacje, opinie, praktyczne rady i wskazówki od naszych studentów – uczestników programu Erasmus+ - dotyczące pobytów w uczelniach zagranicznych.

europe blank map