Uczelnie partnerskie, do których mogą wyjechać wykładowcy w ramach programu Erasmus+Plik DOC


Lista wykładowców zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+ 2017/2018Plik DOC


DokumentPlik
Zarządzenie nr 24/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 Plik DOC
Zarządzenie nr 7/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Plik DOC
Formularz zgłoszeniowy nauczyciela 2016/17 Plik DOC
Formularz zgłoszeniowy nauczyciela 2017/18 Plik DOC
Codes ISCED 2013 Plik DOC
Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching 2016/17 Plik DOC
Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching 2017/18 Plik DOC
ERASMUS + z pakietem informacyjnym MSZ Plik DOC
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie MSWord 97-2003.