Aktualności STUDIA

w 03
20 marca br. w Instytucie Historii przedstawiciele 
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie przeprowadzili warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych dotyczące symboli Polskiego Państwa Podziemnego. Inicjatorem warsztatów było Niezależne Zrzeszenie Studentów UPH w Siedlcach we współpracy z SKNH im. gen. W. Andersa.

GALERIA